01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg 04-header2020.jpg
Inschrijfformulier Hockeyclub Rijnvliet 

Voordat u zichzelf of uw kind inschrijft bij Hockeyclub Rijnvliet vragen we u de algemene informatie omtrent het lidmaatschap goed te lezen. Deze informatie vindt u hier. Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw aanmelding.

Seniorenleden
Seniorenleden kunnen zich het hele jaar door inschrijven als lid bij de trimhockeygroep, als veteraanlid (35+) in de KNHB-competitie en als seniorlid (18+) in de KNHB-competitie.

Jeugdleden
De inschrijfperiode voor jeugdleden is open vanaf 15 februari 2021. 

Eerstejaars-F (6-7 jaar)
Voor kinderen in deze leeftijdscategorie is nog voldoende plek. Aanmelden kan gedurende het hele seizoen.

Voorrangsbeleid plaatsing
Indien er meer mensen inschrijven dan geplaatst kunnen worden in de diverse categorieën geldt een voorrangsbeleid. Voorrang wordt toegekend op basis van een aantal punten. Punten worden behaald door:
-Eerste graad familie (zus/broer, dochter/zoon, moeder/vader) van reeds spelende juniorleden, seniorleden en trimleden (50 punten per spelend familielid, familielid moet minimaal zes maanden lid zijn).
-Stief-familie, kinderen uit een samengesteld gezin woonachtig op hetzelfde adres, (50 punten per spelend familielid, familielid moet minimaal zes maanden lid zijn)
-Kinderen van commissie-vrijwilligers die minimaal zes maanden vrijwilliger zijn en zich committeren minimaal nog 1 jaar in de commissie plaats te nemen (25 punten per actieve ouder, maximaal 50 punten).

Als er nog plekken beschikbaar zijn na toepassing van het voorrangsbeleid, wordt onder de overige inschrijvingen geloot. Indien nodig kan HC Rijnvliet hiervoor een notaris inschakelen.

Akkoordverklaring
Door het inschrijfformulier in te vullen en op de ’verzendknop’ te drukken voor elektronische verzending naar HC Rijnvliet verklaart u tevens:

- kennis te hebben genomen van de aannamecriteria;
- kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van HC Rijnvliet (deze zijn hier te vinden)
- hierbij toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie van de persoon voor wie u het formulier inzendt;
- akkoord te gaan met de verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap waaronder:

1. Voor junioren vanaf 16 jaar en senioren: het hebben of tijdig behalen van een scheidsrechterskaart en regelmatig een wedstrijd te fluiten;
2. Voor alle seniorenleden en ouders van jeugdleden: een actieve vrijwilligersbijdrage aan de vereniging te leveren;
3. Ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coachen, teambegeleiding en spelbegeleiding/arbitrage;
4. Tenminste één van de ouders van elk jeugdlid heeft een KNHB scheidsrechterskaart of gaat deze op korte termijn halen (door het doen van een scheidrechtersexamen via HC Rijnvliet), en wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden;
5. Voor alle leden: aanwezig te zijn bij de trainingen en wedstrijden.

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
   
Overige informatie
   
   
   
 
   
   
   
   
 
Vrijwilligers
  HC Rijnvliet kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Wij verwachten van elk lid of elke ouder van jeugdlid een aktieve bijdrage. Geef hieronder aan voor welke vrijwilligerstaken wij je kunnen benaderen. In geval van een jeugdaanmelding graag invullen namens de ouders/verzorgers

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Zoeken

Agenda

23-10 HC Rijnvliet hockey-instuif
30-10 HC Rijnvliet fright night (info z...