01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle leden kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. De commissie stelt de teams samen, stelt trainers en coaches aan en ondersteunt de trainers en coaches met opleidingen. Ook regelt de TC de planning van de trainingen. De commissie bestaat uit ‘TC Algemene Zaken’ en een aantal lijncoördinatoren.


TC Algemene Zaken

De TC algemene zaken is verantwoordelijk voor:
• Trainingsschema teams
• Indeling trainers
• Teamindelingen
• Begeleiding coaches

Team categorie verantwoordelijke:
• D+C catergorie: Merlijn Pennings
• B+A categorie: Engel An Kooiman
• Senioren: Sander Schwartz

Lijncoördinatoren 

Elke leeftijdslijn heeft zijn eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn of haar lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de leeftijdslijn en draagt bij aan het Technisch beleid van de vereniging. De coördinator is het hockey technische zaken aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de leeftijdslijn. De lijncoördinatoren vormen samen de Technische Commissie en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden en indelen van spelers.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Input leveren voor en organiseren van het indelen, selecteren, samenstellen en begeleiden van (prestatie)teams.
• Begeleiden, opleiden en selecteren van trainers.
• Opstellen en uitvoeren van hockey technisch beleid.
• Samenstellen en coördineren van zaalhockey teams voor competitie KNHB.
• Aanspreekpunt voor spelers, coaches en ouders t.a.v. hockey technische zaken.

De Technische Commissie vergadert 1 x per 6 weken.

Vacatures Lijncoördinatoren  
 
Lijncoördinator meisjes D teams
#8 teams
Vacature

Lijncoördinator meisjes C teams
#6 teams
Vacature

Lijncoördinator meisjes B en A teams
#7 teams
Vacature

Lijncoördinator Jongensteams
#7 teams
Vacature

Lijncoördinator Senioren Lijnteams
#2 teams (H1 & D1)
Sander Schwartz

Trainerscoördinator
Vacature


Vacature inhoud
 
Lijncoördinatoren:
Lijncoördinatoren zijn ondersteunend aan de Technische Commissie en bieden binnen iedere lijn optimale ondersteuning en begeleiding aan de coaches, spelers/speelsters en ouders.

Taken & Verantwoordelijkheden: 
- Is het eerste aanspreekpunt van de lijnorganisatie voor spelers, ouders en coaches.
- Verzorgt de communicatie naar de teams binnen de eigen lijn. 
- Verzamelt de TIPPS beoordelingsformulieren (2 x per seizoen). 
- Verantwoordelijk voor teamindelingen op basis van beoordelingen voorgaand seizoen (indien nodig in samenwerking met andere Lijn Coördinatoren en met rest TC), rekening houdend met het teamindelingsbeleid . 
- Voorlopige teamindelingen bespreken met coaches. 
- Is tenminste 3 x per jaar aanwezig bij wedstrijden van de teams in de eigen lijn.
- Aangeven op welke sterkte de teams ingedeeld moeten worden. 
- Voordragen en benaderen coaches voor aanvang van competitie. 
- Signaleert zo mogelijk vroegtijdig eventuele problemen binnen de eigen lijn, lost deze op en draagt zorg voor opvolging. 
- Fungeren als aanspreekpunt voor potentiële nieuwe leden, indelen voor proeftrainingen en indien mogelijk plaatsen in een team in overleg met de ledenadministratie. 
- Spoort ouders aan tot actief participeren, in welke vorm dan ook. 

Wat zijn de leuke kanten van dit werk? 
Betrokkenheid met de spelers uit de lijn. Contacten met kinderen, ouders, trainers en coaches op het hockeyveld. Door de organisatie rondom de teams goed te regelen bijdragen aan het vergroten van hockeyplezier van de leden. 

Hoeveel tijd kost het? 
Gemiddeld ca. 2 uur per week. 

 Profiel: 
- Goede communicatieve eigenschappen 
- Goed kunnen samenwerken 
- Stevig in je schoenen staan 
- Goede organisator 

Namens alle spelers van onze club zien we graag uw interesse tegemoet middels een e-mail aan: [email protected]


 

 

Agenda

Zoeken