01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Jeugdbeleid HC Rijnvliet

Jeugdbeleid HC Rijnvliet

HC Rijnvliet is een TOP-club; een vereniging waar we allemaal bijdragen en ertoe doen. Waar samen (goed leren) hockeyen en plezier met bal en stick de hoofdrol spelen. Door met veel plezier te spelen, komt prestatie dan vaak vanzelf. Binnen en buiten het veld en op alle niveaus.

Bij alles wat HC Rijnvliet doet, staat TOP-hockey centraal. TOP staat bij ons voor Team, Ontwikkeling en Passie. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor recreatie én uitdagend hockey. Beide vormen van spelbeleving hebben een belangrijke plek bij HC Rijnvliet.

Sterk aanbod op ieder niveau
De vereniging HC Rijnvliet wil alle leden de kans bieden zich te ontwikkelen binnen de hockeysport. Dat betekent dus dat we voor alle leden, op iedere leeftijd en op ieder niveau mogelijkheden bieden tot ontwikkeling. We spelen in op de verschillende behoeftes van de spelers en teams. De talenten van alle spelers en ontwikkeling daarvan worden gekoesterd en gestimuleerd bij HC Rijnvliet.

Visie op hockey
We willen de vele kinderen, die lekker voor de gezelligheid, voor het leuke spelletje dat hockey is en voor de beweging bij HC Rijnvliet komen hockeyen, een fijne en veilige plek geven om te hockeyen. Ook willen we die kinderen die uitdagend hockey willen spelen, faciliteren en ondersteunen.

Hockeyontwikkeling
Voor de Jongste Jeugd (O7, O8, O9, O10) betekent dit dat een goede hockey-technische basis wordt gelegd onder begeleiding van professionals en enthousiaste vrijwilligers. Trainingen worden toegesneden op de ontwikkelbehoefte en bij de wedstrijden staat sportief coachen centraal. De O7 trainen 2 x per week, de O8 trainen 1 x per week en spelen op zaterdag wedstrijden, de O9 en O10 trainen 2x per week en spelen op zaterdag een wedstrijd. Eén training is een teamtraining en de andere training noemen we de Hockeyschool, waarbij kinderen specifieke training krijgen, afhankelijk van hun behoefte. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben om een goede basis aan te leren, krijgen dat. En anderen, die al verder zijn in hun ontwikkeling, krijgen een ander aanbod, passend bij hun leerbehoefte.

Sportief coachen
Het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is voor HC Rijnvliet TOP-prioriteit, omdat we ervan overtuigd zijn dat positief coachen leidt tot meer spelplezier en een betere ontwikkeling. Naast professionele begeleiding op de training wordt HC Rijnvliet ook door NOC NSF ondersteund met het programma ‘Sportief Coachen’. Coaches worden bij HC Rijnvliet begeleid en ondersteund om kinderen een optimale ontwikkelomgeving te bieden.

Teamindeling

Junioren (O12-O18)
Prestatieteams zijn teams die door de TC  als zodanig worden bestempeld. In de meeste gevallen zijn dit het eerste en/of tweede team in een leeftijdscategorie Junioren (O12 en ouder). Deze teams worden ingedeeld op basis van observaties gedurende het seizoen en beoordeling van de trainers en van de coaches van het huidige seizoen.
Daarvoor zullen de coaches via TIPS en een evaluatiegesprek hun bevindingen per speler kenbaar maken en zal de Technische Commissie evaluatiegesprekken hebben met de trainers (Technisch en Motoriek).
Van spelers en speelsters in een Prestatieteam wordt uiteraard verwacht dat zij iedere training en iedere (oefen)wedstrijd aanwezig zijn. Mocht je aan deze verwachting niet kunnen of willen voldoen meld dat dan vóór de eerste selectietraining.
In de eerste weken, na afloop van de competitie zal, bij voorkeur onder leiding van de trainer/coach van het komende seizoen, een aantal keer getraind worden met een grote groep om uiteindelijk tot een spelersgroep van 14 of 15 te komen. Spelers en speelsters worden persoonlijk voor deze selectiegroep uitgenodigd.
De spelers/speelsters die dan niet in aanmerking komen voor het 1e lijnteam worden automatisch in het 2e lijnteam geplaatst.
Spelers/speelsters die het voorgaande jaar al in het 1e lijnteam zaten hebben de voorkeur, maar geen garantie dat zij ook in het opvolgende seizoen in het 1e lijnteam zitten.

Breedteteams zullen voornamelijk ingedeeld worden op basis van sociale cohesie. In categorieën met 3 of meer teams zal gestreefd worden naar een logische opbouw in sterkte (team 3 sterker dan team 4 etc). 
Spelers en speelsters in deze categorie kunnen hun voorkeur opgeven met wie ze graag in een team komen. Deze voorkeuren zijn een verzoek en niet bindend. De TC kan, na overleg met de Categorie Coördinator hiervan afwijken.

Opleidingsteams bestaan uitsluitend uit 1e jaars spelers in de onder 12 categorie, als het aantal teams in de betreffende categorie (J of M) het toelaat en worden ingedeeld op basis van verwachtte ontwikkeling, beleving en talent. 
Doel van een opleidingsteam is voorbereiden van kinderen op prestatiehockey.
Daarvoor zal de Technische Commissie de ontwikkeling van spelers/speelsters gedurende het huidige seizoen monitoren en gesprekken voeren met trainers en coaches.

Jongste Jeugd

Onder 10
Indien de aantallen het toestaan wordt voor deze categorie de indeling gemaakt op basis van beleving.

Onder 9
Indeling wordt gemaakt op basis van sociale- en logistieke factoren.

Onder 8
Indeling wordt gemaakt op basis postcode


Neem voor vragen en/of opmerkingen over de Jongste Jeugd contact op met de Jeugdcommissie ([email protected]). Voor vragen en/of opmerkingen over de Junioren kun je contact opnemen met de Technische commissie ([email protected]).
 

Agenda

Zoeken