01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Opzeggen lidmaatschap


Conform de statuten geldt onder meer dat opzegging van het lidmaatschap door leden minimaal acht weken voor beƫindiging van het verenigingsjaar schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet derhalve uiterlijk acht weken voor 30 juni binnen te zijn (dus voor 1 mei).

Indien na 1 mei wordt opgezegd wordt de volledige contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht. Als tijdens een lopend seizoen wordt opgezegd in verband met onvoorziene omstandigheden, kan het bestuur besluiten de contributie naar rato van het seizoen te restitueren

Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Agenda

Zoeken