01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Lidmaatschap HC Rijnvliet

Aanmelden

Inschrijven als lid bij HC Rijnvliet kan het gehele jaar voor senioren. De inschrijfperiode voor jeugdleden is vanaf 1 maart 2023. Voor de eerstejaars F-jeugd (6-7 jaar) is er per direct plaats en kan je meteen beginnen met hockeyen. Via ons online inschrijfformulier kan je je aanmelden als lid van HC Rijnvliet. Het hockeyseizoen start eind augustus.

Hockeyen bij HC Rijnvliet is mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar. We hanteren hierbij de leeftijdsgrenzen van de KNHB. Op 1 oktober moet het betreffende kind 6 jaar of ouder zijn. Ook kinderen die in het nieuwe schooljaar al naar groep 3 gaan en vóór 31 december 6 jaar worden, kunnen worden aangemeld.

Proeftraining
Zou je eerst wel eens een proeftraining mee willen maken? Om zo de club te leren kennen én te kijken of hockey iets voor je is. HC Rijnvliet biedt diegenen die interesse hebben om te gaan hockeyen de mogelijkheid om een aantal proeftrainingen mee te maken. Als het je wat lijkt om een keer een proeftraining mee te maken, meld je dan hier aan.
De trainingsstaf van Rijnvliet deelt je in bij een training in je eigen leeftijd. Hou er wel rekening mee dat scheenbeschermers en een bitje verplicht zijn om een proeftraining te kunnen volgen. Een stick kun je lenen van Rijnvliet. Zorg daarnaast dat je makkelijk zittende sportkleding hebt en sportschoenen.

Mocht je hierover vragen hebben, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Kabouterhockey
Voor kinderen van 3,5 tot 6 jaar bieden wij Kabouterhockey aan. De trainingen worden verzorgd door HockeyWerkt en vinden plaats op de woensdagmiddag. Het doel is om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de hockeysport. Tevens is dit een mooie manier voor jonge kinderen om in teamverband te leren sporten en samen een hoop plezier te beleven onder leiding van een professionele trainer. Meer informatie en aanmelden voor kabouterhockey kan hier

Voorrangsbeleid plaatsing
Indien er meer mensen inschrijven dan geplaatst kunnen worden in de diverse categorieën geldt een voorrangsbeleid. Voorrang wordt toegekend op basis van een aantal punten. Punten worden behaald door:

-


Eerste graad familie (zus/broer, dochter/zoon, moeder/vader) van reeds spelende juniorleden, seniorleden en trimleden (50 punten per spelend familielid, familielid moet minimaal zes maanden lid zijn).
-

Stief-familie, kinderen uit een samengesteld gezin woonachtig op hetzelfde adres, (50 punten per spelend familielid, familielid moet minimaal zes maanden lid zijn).
-


Kinderen van commissie-vrijwilligers die minimaal zes maanden vrijwilliger zijn en zich committeren minimaal nog 1 jaar in de commissie plaats te nemen (25 punten per actieve ouder, maximaal 50 punten).

Als er nog plekken beschikbaar zijn na toepassing van het voorrangsbeleid, wordt onder de overige inschrijvingen geloot. Indien nodig kan HC Rijnvliet hiervoor een notaris inschakelen.

Inschrijfgeld
HC Rijnvliet heft inschrijfgeld voor jeugd- en seniorleden ter hoogte van EUR 125,00 bij wijze van voorschot op de contributie. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld, is de inschrijving definitief. Het inschrijfgeld moet overgemaakt worden naar NL03ABNA0594066433 t.n.v. HC Rijnvliet, onder vermelding van naam en lidnummer van het aspirant-lid (het lidnummer staat op de pdf in de bevestigingsmail).

-

Indien het potentieel lid geplaatst wordt, geldt het inschrijfgeld als eerste aanbetaling voor de contributie van het eerst seizoen dat de persoon lid is.
-

Indien het potentieel lid niet geplaatst kan worden wordt het inschrijfgeld teruggestort.
- Indien het potentieel lid zich terugtrekt wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.

Wachtlijst
HC Rijnvliet heeft het recht de wachtlijst jaarlijks op te schonen. Alle ingeschreven personen die op dat moment op de wachtlijst staan worden hierover geïnformeerd. In de mededeling richting deze "wachtlijst-leden” wordt tevens de inschrijfperiode voor het eerstvolgende seizoen gecommuniceerd.

Leeftijdscategorieën junioren lidmaatschap
Op 1 oktober van het lopende bonds- en/of competitiejaar wordt de leeftijd vastgesteld. Op basis daarvan wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

Categorie Leeftijd
Kabouterhockey 3,5 - 6 jr.
1e jaars F (benjamins) 6 jr.
2e jaars F 7 jr.
1e jaars E (6E) 8 jr.
2e jaars E (8E) 9 jr.
1e jaars D (11 tal) 10 jr.
2e jaars D 11 jr.
1e jaars C 12 jr.
2e jaars C 13 jr.
1e jaars B 14 jr.
2e jaars B 15 jr.
1e jaars A 16 jr.
2e jaars A 17 jr.

Contributie
Als je lid wordt van HC Rijnvliet dan betaal je je contributie per automatische incasso. Je machtigt HC Rijnvliet om de contributie te incasseren zolang het lidmaatschap duurt. De hoogte van de contributie per lid vind je hier.

Zaalhockey
Deelname aan de KNHB zaalhockey competitie is niet inbegrepen in het lidmaatschap. Zaalhockey is een aparte activiteit die HC Rijnvliet wil aanbieden. Zaalhockeycompetitie deelname is mogelijk voor leden vanaf de D-teams. Leden worden tijdig over de mogelijkheden tot deelname en de kosten geïnformeerd.

Wijzigen gegevens
Geef wijzigingen in je gegevens zo snel mogelijk aan ons door. Voor onze communicatie met de leden is het heel belangrijk dat onze ledenadministratie volledig up-to-date is. Jouw adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers worden geregistreerd in ons centrale ledenadministratiesysteem LISA waaruit alle communicatie met de leden voortvloeit.

Stuur een email aan: [email protected] om gewijzigde gegevens aan ons door te geven.

Opzeggen lidmaatschap
Conform de statuten geldt onder meer dat opzegging van het lidmaatschap door leden minimaal acht weken voor beëindiging van het verenigingsjaar schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden op [email protected]. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet derhalve uiterlijk acht weken voor 30 juni binnen te zijn (dus voor 1 mei).

Indien na 1 mei wordt opgezegd wordt de volledige contributie voor het volgende seizoen in rekening gebracht. Als tijdens een lopend seizoen wordt opgezegd in verband met onvoorziene omstandigheden, kan het bestuur besluiten de contributie naar rato van het seizoen te restitueren.

Ongevallen en verzekering
Als lid van HC Rijnvliet ben je automatisch ook lid van de KNHB. De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Deze verzekeringen bieden secundaire dekking. Dat betekent dat het lid eerst een beroep doet op de eigen verzekering voor schade of ongeval. Alle informatie is te vinden via ‘verzekeringen’ op www.knhb.nl.

Spelers die geen lid zijn van HC Rijnvliet, maar wel meetrainen of meespelen zijn niet verzekerd.


 

Agenda

14-12 ALV
18-12 Technisch Hart overleg
30-12 Indoor Hockey Kamp

Zoeken