01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Contributie

Voor het hockeyseizoen gelden de volgende contributiebedragen per lid. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het volgend jaar. HC Rijnvliet heft inschrijfgeld ter hoogte van EUR 125,- bij wijze van voorschot op de contributie. De contributie in het eerste jaar is daarmee dus EUR 125,- lager dan in onderstaande overzicht. Kijk voor meer informatie op de inschrijfpagina van onze website.

 

Categorie

Toelichting

Seizoen

 

 

2021/2022

Senioren

Vanaf 18 jaar

 €  398,50 

Veteranen

Vanaf 35 jaar

 €  398,50 

Veteranen semi-lid

Vanaf 35 jaar (50% van de wedstrijden)

 €  265,00 

Jeugd A categorie

(16 - 18 jr)

 €  375,50 

Jeugd B categorie

(14 - 16 jr)

 €  375,50 

Jeugd C categorie

(12 - 14 jr)

 €  346,50 

Jeugd D categorie

(10 - 12 jr)

 €  346,50 

Jeugd 2e jaars E categorie

(9 – 10 jr)

 €  317,50 

Jeugd 1e jaars E categorie

(8 – 9 jr)

 €  317,50 

Jeugd 2e jaars F categorie

(7 – 8 jr)

 €  247,50 

Jeugd 1e jaars F categorie

(6 – 7 jr)

 €  247,50 

Trimcompetitie senioren* 

 

 €  190,00 

Trainingslid senioren* 

 

 €  190,00 

Champagnelidmaatschap

sponsorlidmaatschap zonder speelgerechtigheid

 €  100,00 

Studentenkorting **

Op vertoon van studentenkaart

 €  100,00 

Gezinskorting***

Per seniorlidmaatschap in combinatie met jeugdlidmaatschap

 €  100,00 

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld is bedoeld als aanbetaling van de contributie. Indien aspirant lid door over aanmeldingen geen lid kan worden, wordt het inschrijfgeld teruggestort

 €  125,00 


* Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet gerechtigd om KNHB-competitiewedstrijden te spelen.
** Studentenkorting geldt alleen op een lidmaatschap voor een spelend competitie lid (niet voor een trimhockeylidmaatschap of een trainingslidmaatschap).
*** De EUR 100 gezinskorting geldt op het lidmaatschap van een spelend senioren lid per spelend kind met een maximum van EUR 200 per gezin. Gezinskorting geldt niet op een semi-lidmaatschap, trimhockey lidmaatschap of op een trainingslidmaatschap.


Alle contributiegelden worden middels automatische incasso geïnd. Eventuele wijzigingen in de contributie worden na goedkeuring van de ALV doorgevoerd per start van het seizoen. De hierboven genoemde contributiegelden zijn derhalve indicatief. Tevens zijn de hierboven genoemde tarieven exclusief de contributie voor de zaalhockeycompetitie.


U-pas regeling  Wanneer u in aanmerking komt voor een U-pas, krijgen volwassenen (18+) een U-pasbudget van EUR 100,00. Kinderen (tot 18 jaar) krijgen een U-pasbudget van EUR 225,00. Het U-pas nummer en de driecijferige code op de pas hebben wij nodig om de declaratie te kunnen indienen bij de gemeente.  

Agenda

Zoeken