01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg 04-header2020.jpg

Arbitrage

Scheidsrechters
Goede clubscheidsrechters hebben een positieve invloed op de sfeer van de wedstrijd en de kwaliteit van het spelletje. Daarvan kunnen we er op de club niet genoeg van hebben. Hier lees je hoe we arbitrage bij HC Rijnvliet afgesproken en geregeld hebben. Onderstaande afspraken hebben betrekking op de jeugd van HC Rijnvliet. Wil je meer weten over de afspraken over de arbitrage rondom de senioren, neem dan even contact op met de arbitragecommissie.

Wat verwacht de KNHB van de club?
De thuisspelende club is verantwoordelijk voor het leveren van scheidsrechters. Iedere wedstrijd die op een heel veld wordt gespeeld, wordt gefloten door twee scheidsrechters. Voor het fluiten van een KNHB competitiewedstrijd is een clubscheidsrechterskaart vereist. Deze kaart is een vereiste voor het fluiten van junioren vanaf de D-leeftijd. Wordt de wedstrijd op een heel veld gespeeld? Dan heb je een clubscheidsrechterskaart nodig. Bij de F-jes en de E-tjes spreken we van spelbegeleiders en gelden deels andere regels. Onderstaande afspraken zijn dus niet van toepassing op de F-jes en de E-tjes.

Het team wijst zelf een scheidsrechter aan
HC Rijnvliet heeft er voor gekozen om de coaches en teammanagers van jeugdteams zelf hun scheidsrechters aan te laten wijzen. Jeugdteams dienen twee scheidsrechters beschikbaar te hebben voor iedere thuiswedstrijd. In de praktijk betekent dit dat ouders van de junioren A t/m D fluiten. Ieder team dient voldoende ouders te hebben in het bezit van een clubscheidsrechterskaart.

Elk team zorgt voor 8 ouders met een clubscheidsrechterskaart
Bij HC Rijnvliet geldt dat er minimaal 8 ouders van een team in het bezit zijn van een clubscheidsrechterskaarten. Zo kun je makkelijk rouleren met ouders en voorkom je dat iedere week dezelfde ouders op het veld staan. De afgelopen jaren is gebleken dat een aantal van 8 wenselijk is. Het is goed om dit binnen het team te bespreken.

Fluiten voor HC Rijnvliet
Wanneer je wilt fluiten voor HC Rijnvliet (je hebt al een kaart) of wanneer je het KNHB examen wilt doen (om je kaart te halen) dien je je in te schrijven als vrijwilliger bij HC Rijnvliet.

Inschrijven als vrijwilliger
Wanneer je géén spelend lid bent schrijf je dan in als vrijwilliger bij HC Rijnvliet via onze site. Inschrijven als vrijwilliger doe je op de site:


Geef hier duidelijk aan dat je wilt gaan fluiten.

De rol van ouders op, én langs het veld
Voor de ouders op- en rond de velden is ook een rol weggelegd. We willen de jeugdspelers op HC Rijnvliet een prettige omgeving bieden waar zij het naar hun zin hebben en zich veilig voelen. Ook wanneer ze moeten fluiten. Spreek begeleiders, coaches en zeker ook het publiek langs de lijn dus aan wanneer zij hun boekje te buiten gaan. Hier is geen hockeykennis voor nodig. Spreek elkaar aan op onsportief gedrag! Mocht dit niet voldoende zijn kun je een bestuurslid vragen om op te treden.


Vanaf de B-jeugd heeft ieder jeugdlid een kaart
Ieder spelend lid bij HC Rijnvliet met de B-leeftijd, of ouder is verplicht zijn clubscheidsrechterskaart te hebben of te behalen.

Jeugd fluit Jeugd
Sinds seizoen 2018 - 2019 is de arbitragecommissie gestart met het aanwijzen van jeugdteams, die scheidsrechters beschikbaar stellen voor thuiswedstrijden van andere jeugdteams. Dit geldt vanaf de B-teams en ouder. B-teams fluiten D-teams, op thuis-spelende dagen van de B-teams. De arbitragecommissie deelt B-teams en ouder, in om te fluiten. Zo zullen in de toekomst C- en B-teams ook (deels) gefloten worden door jeugdteams van HC Rijnvliet. Dit ontslaat de ouders van jeugdteams niet van de verplichting de wedstrijden van hun spelende kinderen te kunnen fluiten. Hier blijft van toepassing dat er minimaal 8 ouders per team in het bezit zijn van een kaart.

Steun je scheidsrechter
Wanneer jouw team wordt gefloten door de A/B-jeugd van HC Rijnvliet dan wijst de teammanager (van het spelende team) een ouder aan die (jonge/beginnende) scheidsrechter bijstaat. Deze ouder bemoeit zich niet met inhoudelijke beslisingen en is zeker geen derde scheidsrechter. Hij of zij benadrukt de volgende punten bij de scheidsrechter:

 • Fluit luid en duidelijk. Je fluit zelden te hard
 • Neem een beslissing. Een twijfelachtige beslissing is altijd beter dan géén beslissing
 • Maak duidelijke en rustige gebaren.

Daarnaast is deze ouder alert op ongewenste gesprekken/discussies van publiek/coaches en begeleiding met de scheidsrechter. Spreek begeleiders, coaches en zeker ook het publiek langs de lijn dus aan wanneer zij hun boekje te buiten gaan. Publiek, coaches en begeleiders van teams bemoeien zich nooit met de arbitrage! Hier is geen hockeykennis voor nodig. Spreek elkaar aan op onsportief gedrag! Mocht dit niet voldoende zijn kun je een bestuurslid vragen om op te treden. Sportiviteit en respect

Indelen van scheidsrechters (ouders)
De jeugdwedstrijden op HC Rijnvliet worden door ouders van het thuisspelende team gefloten. Binnen het team zorgt de teammanager ervoor dat er ouders worden ingedeeld. De teammanager noteert de taak van de ouders in de Lisa app. De ouder met de taak om te fluiten deelt zich zelf in met behulp van de website. Zie hier voor de procedure: "Jezelf opgeven als scheidsrechter voor een wedstrijd"

Indelen van scheidsrechters (spelers)
Daarnaast wijst de arbitragecommissie enkele wedstrijden aan die door een ander jeugdteam wordt gefloten. De teammanager controleert wekelijks of het team is ingedeeld om te fluiten. Dit geldt voor teams vanaf de B-leeftijd. De teams worden 2 tot 3 weken van te voren ingedeeld voor een wedstrijd.

1. De arbitragecommissie wijst een team aan om een wedstrijd te fluiten. De teammanager raadpleegt wekelijks de website van HC Rijnvliet: "Inloggen" >> "Team" >> "Arbitrage" Hier staat genoteerd welk team is ingedeeld is om te fluiten.

2. De teammanager/coach wijst per fluitbeurt twee scheidsrechters uit zijn/ haar team aan die de fluitbeurt vervullen. Dit wordt geregistreerd in de Lisa App onder taken. Zo weten de spelers ook dat zij aan de beurt zijn. Nu weet iedereen binnen het team hoe de taken verdeeld zijn.

Om de club en de bond (en dus het digitale wedstrijd formulier) te informeren welke scheidsrechters er staan opgesteld heeft de teammanager een keuze:

3a. De teammanager vult zelf de namen in op de website: "Inloggen" >> "Team" >> "Arbitrage"

óf

3b. De spelers die als taak hebben om te fluiten melden zich zelf aan. De teammanager geeft door welke wedstrijd gefloten moet worden. Spelers gebruiken dan de volgende procedure: "Jezelf opgeven als scheidsrechter voor een wedstrijd"

Jezelf opgeven als scheidsrechter voor een wedstrijd
Scheidsrechters dienen zichzelf in te plannen voor het fluiten van een wedstrijd. Als vrijwilliger/speler heb je van de ledenadministratie een eigen lidnummer en password gekregen. Gebruik enkel deze gegevens om jezelf in te plannen. De gegevens zijn persoonlijk! Gebruik dus niet het nummer van een van je (spelende) familieleden.

Jezelf inplannen doe je door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Inloggen op https://www.hcrijnvliet.nl/site/Default.asp met je eigen lidnummer en password.
 2. Ga naar "Club" >> "Arbitrage"
 3. Klik op de juiste dag
 4. Zoek de juiste wedstrijd
 5. Klik op de groene fluit

Geen scheidsrechter beschikbaar
In het geval dat binnen het team geen scheidsrechter voor de wedstrijd beschikbaar is, kan er overleg met andere teams plaats vinden. Zoek elkaar op en kijk of je elkaar uit de brand kunt helpen. In uiterste nood kan het team een scheidsrechter kunnen inhuren. Dit zou een laatste redmiddel moeten zijn.

Verhinderd
Indien je onverhoopt niet kunt fluiten dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen. Zorg dat de registratie in Lisa (app/website) óók aangepast wordt. Vraag desnoods de teammanager om hulp. Deze kan de arbitragecommissie inschakelen indien dit nodig is. De arbitragecommissie is niet instaat om vervanging te regelen voor verhinderde scheidsrechters.

Afspraken bij het fluiten van wedstrijden
Wanneer je moet fluiten gelden o.a. de volgende afspraken:

 • Spreek af met je collega-scheidsrechter en zorg dat jullie beiden 10 minuten voor het begin van de wedstrijd samen aanwezig zijn. Jullie zijn het derde team!
 • Maak samen afspraken wat je belangrijk vindt.
 • Stel jezelf voor aan de coach en aanvoerder van spelende partijen.
 • Zorg voor goede schoenen en gemakkelijke kleding. Ook een scheidsrechter moet bewegen.
 • Draag beiden dezelfde kleur en zorg dat deze afwijkt van beide teams. In het materiaal hok zijn jassen en polo's beschikbaar.
 • Fluit je op een waterveld? Vraag een coach of manager van HC Rijnvliet om het veld te sproeien. Een droog veld is gevaarlijk! Bij twijfel altijd sproeien.
 • Zorg voor een goede fluit. En fluit LUID EN DUIDELIJK. Je fluit zelden te hard.
 • Vul direct na afloop van de wedstrijd, voordat je naar huis gaat, het DWF in.
 • Indien je verhinderd bent dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen.
 • Kom je zonder goede reden niet opdagen, dan worden er (disciplinaire) maatregelen genomen.

Het digitale wedstrijd formulier
De handleiding van het digitale wedstrijd formulier staat op de site van de bond: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/hockeyweerelt#handleiding-dwf Hier worden alle vragen m.b.t. het digitale wedstrijd formulier beantwoord.

Waar vind ik mijn bondsnummer?
- Ga naar https://www.hcrijnvliet.nl > Inloggen
- Gebruik je eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
- Controleer of je rechtsboven in je eigen naam ziet.
- Klik op profiel.
- Boven in de lijst die verschijnt zie je je "Bondsnummer" staan.
- Noteer je "Bondsnummer"

Mocht bovenstaande niet werken, met deze handleiding kun je je bondsnummer ook achterhalen:
https://www.hcrijnvliet.nl/files/library/bondsnummer.pdf

Een belangrijke of uitdagende wedstrijd?
Bij slechts een aantal wedstrijden wijst de arbitragecommissie een scheidsrechter aan. De arbitragecommissie bepaalt dan welke scheidsrechters een wedstrijd fluiten. De aanleiding hiervoor kan verschillen. Denk aan opleidingen of aan wedstrijden die behoefte hebben aan wat meer ervaren scheidsrechters.

Wanneer je denkt dat jouw team hieraan behoefte heeft kun je een vraag neerleggen bij de arbitragecommissie. Een eenvoudige mail is voldoende. Begrijp wel dat de commissie niet beschikt over een "blik met scheidsrechters". Het overgrote deel van de vragen zullen we niet kunnen invullen. Gelukkig groeit ons bestand gestaag, dit gaat héél langzaam. Dus mochten er enthousiaste scheidsrechters zijn die zich willen ontwikkelen, laat het ons weten! Wij kunnen daar bij helpen.

Het behalen van een clubscheidsrechterskaart
Voor het fluiten van een KNHB competitiewedstrijd is een clubscheidsrechterskaart vereist. Voor het behalen van de clubscheidsrechterskaart maak je een theorie-examen, er is geen praktijkexamen. Het theorie-examen bevat zowel veld- als zaalhockey regels. De examens vinden plaats online. Gedurende het hockeyseizoen zijn er examens af te leggen. Op de website, in de agenda kun je de data voor de examens terug vinden. Je moet je inschrijven voor het betreffende evenement om deel te kunnen nemen.

Inschrijven voor het theorie-examen
Deelnemen aan het examen is mogelijk indien je bent geregistreerd als speler of vrijwilliger bij HC Rijnvliet. Eenmaal ingeschreven kun je je via de LISA App of via de website opgeven voor een examen. "Inloggen" >> "Club" >> "Evenementen". Indien je al ingeschreven staat als lid of vrijwilliger kun je je direct opgeven voor het examen. Log in met je eigen gebruikersnaam, niet die van een van jouw (spelende) familieleden. Na aanmelding registreert de arbitragecommissie je deelname. Daarna ontvang je een e-mail met verdere instructie hoe je je kunt voorbereiden op het examen.

Voorbereiding op het theorie-examen.
Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op het examen. De meest gangbare manieren zijn Digitale leeromgeving KNHB, de proefexamens en de spelregelavond.

De spelregelavond
De spelregelavond is een informele avond waar iedereen kan aanschuiven die behoefte heeft om de spelregels van het hockey persoonlijk even door te nemen, Dit geldt voor de veldhockeyregels alsmede voor de zaalhockeyregels. Het is de bedoeling om handvatten te bieden voor de soms wat abstracte regels in het spelreglement. Daarnaast is er de mogelijkheid om een aantal veelgemaakte overtredingen op video te bekijken. Let wel, dit is géén "examencursus". Het is vooral bedoeld om (meer) inzicht te geven in de regels van het spelletje en te zorgen dat je met zelfvertrouwen als scheidsrechter het veld op loopt.

De praktijkavond CS
De praktijkavond CS (clubscheidsrechter) is een informele avond waar een aantal aspecten van het fluiten heel concreet gemaakt worden. Buiten. Op het veld. Hoe blaas je op een fluit? Waar moet je staan bij een strafcorner? Hoe geef je duidelijk aan wat je bedoeld? We beantwoorden uiteraard ook alle veel gestelde vragen.


Digitale leeromgeving KNHB
De bond heeft een eigen digitale leeromgeving ontwikkeld om je te ondersteunen bij het behalen van je scheidsrechtersexamen. https://opleidingen.knhb.nl Wanneer je je hebt aangemeld voor het examen ontvang je per mail een uitnodiging om deze te gebruiken. Hiervoor heb je een KNHB account nodig, of een hockey.nl account dat is gekoppeld met jouw persoonlijke (niet van een gezinslid) KNHB nummer. Instructies om een dergelijk account aan te maken staan in de mail die de bond je toestuurt op het e-mailadres dat bij HC Rijnvliet bekend is.

Proefexamens
Om het beste idee te krijgen hoe het examen er uit ziet en welke soort vragen je kunt verwachten kun je drie proefexamens maken. Deze zijn te vinden op de site van de bond: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/voorbereiden-scheidsrechtersexamen

Na het examen mag je wedstrijden fluiten!
Sinds 1 september 2019 geeft de bond geen fysieke scheidsrechterskaarten meer uit. De kaarten zijn vervangen door een digitaal CS-certificaat. Alle geslaagde cursisten kunnen hun CS-certificaat downloaden in hun eigen KNHB-account. Deze zullen dus niet naar de verenigingen worden gestuurd, maar zijn direct voor de geslaagden beschikbaar zodra de uitslagen zijn verwerkt.

Kaartnummer
Ook goed te weten is dat tegenwoordig het bondsnummer van een speler/scheidsrechter ook zijn of haar CS-kaartnummer is, mits geslaagd voor de cursus natuurlijk. Wanneer een lid deze ‘kwijt’ is kun je dus snel en eenvoudig het bondsnummer opzoeken in Lisa. (Log in onder je eigen account!)

Begeleiding beginnende scheidsrechters
Heb je als beginnende scheidsrechter behoefte aan enige praktijkbegeleiding, geef dit dan aan per mail. Geef concreet aan wanneer je welke thuiswedstrijd fluit en wat je van de begeleiding verwacht. De arbitragecommissie vraagt dan een ervaren scheidsrechter om jou voor, tijdens en/of na de wedstrijd even op te zoeken. Samen kunnen jullie dat antwoorden vinden op jouw vragen. Begrijp wel dat de commissie niet beschikt over een "blik met begeleiders". Gelukkig groeit ons bestand gestaag, maar dit gaat héél langzaam. Dus mochten er enthousiaste scheidsrechters zijn die willen helpen anderen zich te ontwikkelen, laat het ons weten!

Behoefte aan een volgende stap?
Heb je inmiddels een paar jaar ervaring of vind je fluiten écht heel er leuk? Informeer dan naar de CS+ opleiding.

Tekorten aan scheidsrechters
We zijn ons pijnlijk bewust van het tekort aan scheidsrechters binnen enkele teams. De arbitragecommissie heeft hier slechts één antwoord op – zorg ervoor dat je als ouder scheidsrechter kaart haalt. Volg hiervoor de spelregelavonden, clinics, opleidingen en examens.

Zelf aan de slag!
Hieronder een verzameling van documenten en artikelen.
Tenslotte?
Deze pagina wordt doorlopend onderhouden en voorzien van nieuwe of aangepaste informatie. Kom af en toe terug voor een update!

Vragen?
Stel ze gerust per mail, graag uitsluitend via: arbitrage at hcrijnvliet punt nl. Whatsapp is niet praktisch.

[laatste update: 9-9-2021 09:37]
 

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.